Rok 2018

- Kompletní elektroinstalace rodinného domu - Harta Vrchlabí

- Rekonstrukce osvětlení skladu, včetně dodávky nového rozvaděče, Devro s.r.o.

- Část nové elektroinstalace v rodinném domě, Lánov

- Rekonstrukce elektroinstalace bytu v Jilemnici, Vrchlabí - dodávky včetně rozvaděčů a revizí

- Projektová dokumentace na provedení stavby-rekonstrukce rozvodny NN, Devro s.r.o. 

- Doplnění odtahových ventilátorů ve strojovnách výtahu, Devro s.r.o. - dodávka včetně rozvaděče a ovládání

- Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace po výměně osvětlení, PEPSI-CO CZ, Teplice nad Metují